Valpkullar

Observera att rasklubben inte kan ta ansvar eller ge några garantier för valpens hälsa, exteriör eller mentalitet, då vår roll är att arbeta strategiskt för en god rasutveckling, utbilda och engagera uppfödare och rasintresserade.

Rasklubben värnar om att aussien förblir sund och frisk och har därför mer specifika krav på avelsdjur än Svenska Kennelklubbens (SKK:s) grundläggande krav för registrering av valpar. Under Uppfödare -> Ansökan Valphänvisning finns listat vad som krävs av uppfödaren och kullens föräldrar. Observera att det finns två nivåer; grundläggande- (  ) och samtliga(  ) krav.

OBS!! Köp ingen hund med kuperad svans. Rasen har naturligt olika längder på svansen, men kupering utan medicinska skäl är inte tillåtet i Sverige, enligt djurskyddslagen.

I listan ligger först de kullar som rapporterats som planerade, sorterat efter det datum uppfödaren angivit, därefter kommer födda kullar, också de sorterade efter det datum uppfödaren angivit.

Det är upp till uppfödaren att rapportera in datum när en kull är planerad till eller född. Kullar ligger kvar max 12 veckor efter det rapporterade datumet och de får läggas in först när parningen ägt rum.

Planerade kullar

7 aprKullen är planerad till detta datum.Kullen uppfyller SASKs samtliga krav.
Chaspades Tenacious Rhyolite&Wow Lixoms Pocket Full Of Dreams

Vi rekommenderar att du:

  • låter det ta tid! Det är värt att lägga ner tid på research innan du bestämmer dig för att ens titta på valpar – väl framme vid valplådan är det få som klarar av att vara rationella.
  • tänker på att vår ras är en arbetande ras, varför du självklart behöver fundera på om det är rätt ras för dig och ditt liv.
  • tar reda på fakta och ställer många och samma frågor till flera olika rasintresserade och uppfödare så du kan bilda dig en egen uppfattning.
  • läser igenom våra rasspecifika avelsstrategier RAS som omfattar både mentalitet och hälsa, för att få en uppfattning om rasklubbens arbete för att bibehålla en sund och frisk ras. Här kan du få bra uppslag till dina frågor och din faktainhämtning.
  • inte blir ”förblindad” av din tilltänkta valps föräldrars ev. meriter, tester och förkortningar, utan ta reda på fakta vad dessa står för och vad de innebär. Även om detta hittar du mer information här på vår hemsida.
  • inte glömmer att även ta reda på fakta om valpens släkt! Avel handlar så mycket mer om bara mamman och pappan. Åldern på släktingarna kan t ex säga en hel del om hur friska de har varit.
  • går in på Svenska kennelklubbens (SKK) Avelsdata och/eller SKKs Hunddata för att själv ta reda på fakta om föräldrar och släktingar.

Läs mer om de krav SASK ställer på dig som annonsör eller skicka in en ansökan.

 Kullen uppfyller SASKs samtliga krav.
 Kullen uppfyller SASKs grundläggande krav.

* Utlandsregistrerade hundar kan sakna några uppgifter om ex. MH, men uppfyller i övrigt SASKs krav.